Креативност, ангажираност, професионализъм, свобода на изразяване – това са ценностите, които ни вдъхновяват в творческия процес.